Pretraži
Ocijenite gumu Close Review Form
*
*
Loša
Odlična
-
-
Gost | 4.6.2023. 19:16
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-
Gost | 4.6.2023. 19:22
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-
Gost | 4.6.2023. 19:22
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-
Gost | 4.6.2023. 19:28
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-
Gost | 4.6.2023. 19:29
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
A3GrC4vg
Gost | 4.6.2023. 19:29
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-1 OR 2+794-794-1=0+0+0+1 --
Gost | 4.6.2023. 19:29
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-1 OR 2+925-925-1=0+0+0+1
Gost | 4.6.2023. 19:29
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-1' OR 2+923-923-1=0+0+0+1 --
Gost | 4.6.2023. 19:29
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-1' OR 2+882-882-1=0+0+0+1 or 'CENZOwgg'='
Gost | 4.6.2023. 19:29
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-1" OR 2+664-664-1=0+0+0+1 --
Gost | 4.6.2023. 19:29
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
Gost | 4.6.2023. 19:30
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
Gost | 4.6.2023. 19:30
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
Gost | 4.6.2023. 19:31
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
Gost | 4.6.2023. 19:31
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
1 waitfor delay '0:0:15' --
Gost | 4.6.2023. 19:32
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
P43HS6X2'; waitfor delay '0:0:15' --
Gost | 4.6.2023. 19:32
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
mS3oY47s' OR 250=(SELECT 250 FROM PG_SLEEP(15))--
Gost | 4.6.2023. 19:33
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
gqn0FT3X') OR 987=(SELECT 987 FROM PG_SLEEP(15))--
Gost | 4.6.2023. 19:33
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
TsvSM962')) OR 180=(SELECT 180 FROM PG_SLEEP(15))--
Gost | 4.6.2023. 19:34
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
Gost | 4.6.2023. 19:35
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
1'"
Gost | 4.6.2023. 19:35
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
@@HmGYo
Gost | 4.6.2023. 19:35
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-
Gost | 4.6.2023. 19:35
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-
Gost | 4.6.2023. 19:36
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
aXEpOiBl
-
Gost | 4.6.2023. 19:36
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-1 OR 2+431-431-1=0+0+0+1 --
-
Gost | 4.6.2023. 19:36
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-1 OR 2+696-696-1=0+0+0+1
-
Gost | 4.6.2023. 19:36
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-1' OR 2+282-282-1=0+0+0+1 --
-
Gost | 4.6.2023. 19:36
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-1' OR 2+972-972-1=0+0+0+1 or 'NqSDCkvy'='
-
Gost | 4.6.2023. 19:36
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-1" OR 2+285-285-1=0+0+0+1 --
-
Gost | 4.6.2023. 19:36
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
-
Gost | 4.6.2023. 19:37
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
-
Gost | 4.6.2023. 19:37
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
-
Gost | 4.6.2023. 19:38
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
-
Gost | 4.6.2023. 19:38
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
1 waitfor delay '0:0:15' --
-
Gost | 4.6.2023. 19:39
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
rT3irCi9'; waitfor delay '0:0:15' --
-
Gost | 4.6.2023. 19:39
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
eVEyauul' OR 339=(SELECT 339 FROM PG_SLEEP(15))--
-
Gost | 4.6.2023. 19:40
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
Gh8kI5tA') OR 390=(SELECT 390 FROM PG_SLEEP(15))--
-
Gost | 4.6.2023. 19:41
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
6bZXX4ab')) OR 943=(SELECT 943 FROM PG_SLEEP(15))--
-
Gost | 4.6.2023. 19:41
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
-
Gost | 4.6.2023. 19:42
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
1'"
-
Gost | 4.6.2023. 19:42
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
@@ffkw3
-
Gost | 4.6.2023. 19:42
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-
Gost | 4.6.2023. 19:42
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-
Gost | 4.6.2023. 19:43
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-
Gost | 4.6.2023. 19:43
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-
Gost | 4.6.2023. 19:43
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-
Gost | 4.6.2023. 19:43
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-
Gost | 4.6.2023. 19:43
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-
Gost | 4.6.2023. 19:43
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-
Gost | 4.6.2023. 19:43
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-
Gost | 4.6.2023. 19:43
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-
Gost | 4.6.2023. 19:44
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-
Gost | 4.6.2023. 19:44
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-
Gost | 4.6.2023. 19:45
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-
Gost | 4.6.2023. 19:45
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-
Gost | 4.6.2023. 19:46
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-
Gost | 4.6.2023. 19:46
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-
Gost | 4.6.2023. 19:47
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-
Gost | 4.6.2023. 19:47
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-
Gost | 4.6.2023. 19:48
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-
Gost | 4.6.2023. 19:48
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-
Gost | 4.6.2023. 19:48
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-
Gost | 4.6.2023. 19:48
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-
Gost | 4.6.2023. 19:49
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-
Gost | 4.6.2023. 19:49
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-
Gost | 4.6.2023. 19:50
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-
Gost | 4.6.2023. 19:50
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-
Gost | 4.6.2023. 19:50
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-
Gost | 4.6.2023. 19:50
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-
Gost | 4.6.2023. 19:50
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-
Gost | 4.6.2023. 19:50
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-
Gost | 4.6.2023. 19:50
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-
Gost | 4.6.2023. 19:51
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-
Gost | 4.6.2023. 19:51
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-
Gost | 4.6.2023. 19:52
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-
Gost | 4.6.2023. 19:53
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-
Gost | 4.6.2023. 19:53
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-
Gost | 4.6.2023. 19:54
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-
Gost | 4.6.2023. 19:55
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-
Gost | 4.6.2023. 19:55
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-
Gost | 4.6.2023. 19:56
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-
Gost | 4.6.2023. 19:56
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-
Gost | 4.6.2023. 19:56
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-
Gost | 4.6.2023. 19:57
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-
Gost | 4.6.2023. 19:57
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-
Gost | 4.6.2023. 19:58
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-
Gost | 4.6.2023. 19:58
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-
Gost | 4.6.2023. 19:58
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-
Gost | 4.6.2023. 19:58
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-
Gost | 4.6.2023. 19:58
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-
Gost | 4.6.2023. 19:58
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-
Gost | 4.6.2023. 19:59
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-
Gost | 4.6.2023. 19:59
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-
Gost | 4.6.2023. 20:00
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-
Gost | 4.6.2023. 20:00
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-
Gost | 4.6.2023. 20:01
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-
Gost | 4.6.2023. 20:01
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-
Gost | 4.6.2023. 20:02
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-
Gost | 4.6.2023. 20:02
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-
Gost | 4.6.2023. 20:03
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-
Gost | 4.6.2023. 20:03
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-
Gost | 4.6.2023. 20:03
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-
Gost | 4.6.2023. 20:03
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-
Gost | 4.6.2023. 20:04
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-
Gost | 4.6.2023. 20:04
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-
Gost | 4.6.2023. 20:05
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-
Gost | 4.6.2023. 20:05
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-
Gost | 4.6.2023. 20:05
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-
Gost | 4.6.2023. 20:05
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-
Gost | 4.6.2023. 20:05
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-
Gost | 4.6.2023. 20:05
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-
Gost | 4.6.2023. 20:05
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-
Gost | 4.6.2023. 20:06
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-
Gost | 4.6.2023. 20:06
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-
Gost | 4.6.2023. 20:07
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-
Gost | 4.6.2023. 20:08
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-
Gost | 4.6.2023. 20:08
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-
Gost | 4.6.2023. 20:09
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-
Gost | 4.6.2023. 20:10
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-
Gost | 4.6.2023. 20:10
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-
Gost | 4.6.2023. 20:11
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-
Gost | 4.6.2023. 20:11
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-
Gost | 4.6.2023. 20:11
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-
Gost | 4.6.2023. 20:12
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-
Gost | 4.6.2023. 20:12
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-
Gost | 4.6.2023. 20:13
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-
Gost | 4.6.2023. 20:13
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-
Gost | 4.6.2023. 20:13
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-
Gost | 4.6.2023. 20:13
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-
Gost | 4.6.2023. 20:13
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-
Gost | 4.6.2023. 20:13
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-
Gost | 4.6.2023. 20:14
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-
Gost | 4.6.2023. 20:15
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-
Gost | 4.6.2023. 20:15
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-
Gost | 4.6.2023. 20:16
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-
Gost | 4.6.2023. 20:17
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-
Gost | 4.6.2023. 20:18
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-
Gost | 4.6.2023. 20:18
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-
Gost | 4.6.2023. 20:19
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-
Gost | 4.6.2023. 20:20
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-
Gost | 4.6.2023. 20:21
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-
Gost | 4.6.2023. 20:21
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-
Gost | 4.6.2023. 20:22
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-
Gost | 4.6.2023. 20:23
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-
Gost | 4.6.2023. 20:23
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-
Gost | 4.6.2023. 20:24
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-
Gost | 4.6.2023. 20:25
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-
Gost | 4.6.2023. 20:25
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-
Gost | 4.6.2023. 20:25
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-
Gost | 8.1.2024. 17:46
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-
Gost | 10.1.2024. 12:39
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-
Gost | 29.1.2024. 18:45
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)
-
-
Gost | 26.3.2024. 12:19
Jeli ovaj osvrt bio od pomoći? Da Ne (0/0)